Training VIP-beveiliging

05 Mei 2017, bron: John Broeseliske

Je ziet ze nauwelijks, maar ze zijn er wel: de medewerkers van de Dienst Bewaken en Beveiligen van politie Nederland. Ze worden ingeschakeld voor de persoonlijke beveiliging van de leden van het Koninklijke Huis, diplomaten en bedreigde personen. De afgelopen periode hebben figuranten van OOV-Support medewerking verleend aan de training voor Koningsdag en Dodenherdenking. Op de foto ziet u (een aantal van) onze VIP-acteurs.

Meer informatie over de persoonsbeveiliging vindt u op de internetsite van politie Nederland: https://www.politie.nl/themas/persoonsbeveiliging-vip%E2%80%99s-en-leden-koninklijk-huis.html.