LowLands Grenade

02 Oktober 2018, bron: John Broeseliske

Ruim 800 mensen vanuit 21 landen waren eind september / begin oktober 2018 betrokken bij een grote internationale oefening van de Koninklijke Marechaussee. Deze werd in het fictieve land Geronië - in werkelijkheid Marnewaard in Groningen - gehouden.

Gedurende 3 dagen waren steeds tussen de 15 tot 20 roleplayers van OOV-Support 24/7 als tegenspel actief onder andere als burgemeester, wethouder, local policy officer, tolk of demonstrant. Koning Willem-Alexander woonde op 2 oktober een deel van de oefening bij en sprak met een aantal deelnemers over hun ervaringen.

Het oefendoel van deze grootschalige internationale oefening is het (verder) ontwikkelen van vaardigheden voor internationale missies in crisisgebieden. Tijdens de oefeningen kwamen zowel lichte als zware criminaliteit voorbij: rivaliserende bendes, berovingen en zedenmisdrijven. Aan de lokale veiligheidsfunctionarissen van 2 politiebureaus in het oefendrop de taak om – ondersteund door de internationale missie – deze zaken het hoofd te bieden.

Vanwege het succes heeft de Europese Commissie besloten om het programma nog eens 3 jaar te financieren. Als extra invalshoek gaan ook civiele organisaties deel uitmaken van het volgende programma dat verder gaat onder de naam EUPCST (European Union Police and Civilian Services Training).

Wordt vervolgd dus . . .