Over ons

Uitgangspunt van OOV-Support is het creëren van leermomenten binnen een veilige werkomgeving. Hiertoe wordt enerzijds zorg gedragen voor een beheersbare en regiseerbare situatie en anderzijds uitgedaagd tot realistische leermomenten.

Binnen dit werkgebied levert OOV-Support een scala van diensten, welke variëren van figuranten bij groot- en kleinschalige rampenoefeningen, pseudo-demonstranten of actievoerders bij trainingen van de mobiele eenheid maar ook slachtoffer acteurs, EHBO-ers en logistieke ondersteuning.
OOV-Support kan ingezet worden voor werving, aansturing en ondersteuning. Voor een verdere impressie van ons werk kunt u ook kijken bij activiteiten.

De stichting OOV-Support is een organisatie welke volledig op vrijwilligers draait, van figurant tot bestuur en van ledenadministratie tot materiaalbeheer.

Vaste kern

De organisatie draait op een vaste pool van vrijwilligers welke naast coördinerende en staffuncties ook een scala aan andere activiteiten verrichten om de stichting draaiende te houden.
Deze vrijwilligers vormen ook altijd de basis voor de inzet bij oefeningen.

Figuranten

Naast de vaste kern heeft OOV-Support nog een paar honderd vrijwilligers in haar bestand staan welke bij gelegenheid deel nemen aan een oefening.
Vrijwilligers worden alleen toegelaten tot dit bestand indien zij meerderjarig zijn en worden geïntroduceerd door een reeds bestaande figurant.

Gelegenheidsfiguranten

Ten behoeve van grootschalige oefeningen of oefeningen met speciale wensen richting figuranten wordt gebruik gemaakt van gelegenheidsfiguranten.
Hiervoor heeft OOV-Support afspraken gemaakt met diverse onderwijsinstellingen welke studenten opleiden binnen het werkgebied van de openbare orde & veiligheid.
Hier vallen onder meer de ROC's Vakmanschap & Veiligheid en de HBO opleidingen Integrale Veiligheidskunde, Communicatie en verpleegkunde onder.

De mensen achter OOV-Support

Bestuur
Arthur Haijer John Broeseliske  
Arthur Haijer
Bestuurslid
John Broeseliske
Bestuurslid
 
     
Stafmedewerkers
Ronald Annaars Chris Kok Mark Kathmann
Ronald Annaars
Coördinator Oefeninzet
Chris Kok
Materiaal & Pandbeheer
Mark Kathmann
Automatisering
     
Laura van Boven  
Laura van Boven
Ledenadministratie
Vacature
Communicatie
 
     
Coördinatoren
Lennard van der Ende Jan Bijl
Lennard van der Ende
Groepscoördinator
Jan Bijl
Groepscoördinator
Ferko Oostem
Groepscoördinator
     
Berry Louwerens Wesley Dolkens Marielle Schmidt
Berry Louwerens
Groepscoördinator
Wesley Dolkens
Coörd. Safety & Rescue team
Mariëlle Schmidt
Coördinator Grimeerteam
     

Voor een verdere algemene impressie van ons werk kunt u ook kijken bij activiteiten.
Met specifieke vragen kunt contact met ons opnemen via onze contactpagina.