Over ons

Uitgangspunt van OOV-Support is het creëren van leermomenten binnen een veilige werkomgeving. Hiertoe wordt enerzijds zorg gedragen voor een beheersbare en regiseerbare situatie en anderzijds uitgedaagd tot realistische leermomenten.

Binnen dit werkgebied levert OOV-Support een scala van diensten, welke variëren van figuranten bij groot- en kleinschalige rampenoefeningen, pseudo-demonstranten of actievoerders bij trainingen van de mobiele eenheid maar ook slachtoffer acteurs, EHBO-ers en logistieke ondersteuning. OOV-Support kan ingezet worden voor werving, aansturing en ondersteuning. Voor een verdere impressie van ons werk kunt u ook kijken bij activiteiten. De stichting OOV-Support is een organisatie welke volledig op vrijwilligers draait, van figurant tot bestuur en van ledenadministratie tot materiaalbeheer.

Vaste kern

De organisatie draait op een vaste pool van vrijwilligers welke naast coördinerende en staffuncties ook een scala aan andere activiteiten verrichten om de stichting draaiende te houden. Deze vrijwilligers vormen ook altijd de basis voor de inzet bij oefeningen.

Figuranten

Naast de vaste kern heeft OOV-Support nog een paar honderd vrijwilligers in haar bestand staan welke bij gelegenheid deel nemen aan een oefening. Vrijwilligers worden alleen toegelaten tot dit bestand indien zij meerderjarig zijn en worden geïntroduceerd door een reeds bestaande figurant.

Gelegenheidsfiguranten

Ten behoeve van grootschalige oefeningen of oefeningen met speciale wensen richting figuranten wordt gebruik gemaakt van gelegenheidsfiguranten. Hiervoor heeft OOV-Support afspraken gemaakt met diverse onderwijsinstellingen welke studenten opleiden binnen het werkgebied van de openbare orde & veiligheid. Hier vallen onder meer de ROC's Vakmanschap & Veiligheid en de HBO opleidingen Integrale Veiligheidskunde, Communicatie en verpleegkunde onder.

De mensen achter OOV-Support

Bestuur

Arthur Haijer (voorzitter)

Arthur Haijer (1971) is na het afronden van zijn studie Personeel & Arbeid aan de Haagse Hogeschool werkzaam geweest bij zowel overheid, semi-proffit en proffit-organisaties. Sinds 1999 is hij werkzaam bij het politiekorps Haaglanden als HRM adviseur. Tevens is ook hij al ruim 15 jaar betrokken bij oefeningen voor de mobiele eenheid.

Sinds 1978 is Arthur lid van de scoutingorganisatie waarbij hij onder andere diverse bestuursfuncties op groeps- en regionaal niveau heeft bekleed. Door de participatie in de organisatie van grootschalige evenementen waaronder de Wereld Jamboree en Nationale Waterkampen heeft Arthur ervaring met projectmatige aansturing van vrijwilligers en alle facetten rond meerdaagse evenementen. Sinds 1991 is hij tevens lid van de Haagse Vrijwillige Reddingsbrigade en in de zomermaanden betrokken bij de Haagse strandbewaking.

Door een combinatie van bovenstaande ervaring en de in 2005 afgeronde opleiding Integrale Veiligheidskunde aan de Hogeschool van Utrecht is Arthur in staat op een zeer pragmatische wijze organisatoren te adviseren en ondersteunen bij vraagstukken rond de inzet van vrijwilligers binnen het gebied van Openbare Orde & Veiligheid.

John Broeseliske (secretaris/penningmeester)

John Broeseliske (1956) is als secretaris/penningmeester samen met voorzitter Arthur Haijer verantwoordelijk voor de oprichting in 2005 van de stichting Openbare Orde en Veiligheid – Support en is ook nu nog in deze functie actief. De rode draad in zijn leven is het thema Veiligheid.

Van 1974 tot 2008 is John als vrijwilliger actief betrokken geweest bij de Haagse Vrijwillige Reddingsbrigade. Niet alleen als lifeguard op het Scheveningse strand, maar ook in verschillende bestuurs- en kaderfuncties (voorzitter, secretaris, persvoorlichter). Thans is hij nog als Lid van Verdienste bij deze vrijwilligersorganisatie betrokken.

John is tussen 1975 en 2019 werkzaam geweest bij de politie. Niet alleen het bestrijden van criminaliteit, maar ook met name het handhaven van openbare orde en veiligheid hadden zijn bijzondere interesse. Tijdens de laatste jaren van zijn carrière was hij Operationeel Expert bij politie Nederland. Jarenlang vervulde hij een nevenfunctie binnen de Mobiele Eenheid. Hij heeft daardoor veel ervaring opgedaan bij grootschalig optreden (rampen, ordeverstoringen en evenementen), zowel op lokaal, regionaal als landelijk niveau. Er zijn twee redenen waarom John zich voor OOV-Support inzet:
  • vrijwilligers betrekken bij het thema Veiligheid en
  • Nederland veilig(er) maken

En dat doet hij met veel motivatie en plezier!