Basisopleiding ME

Het opleiden van politieagenten voor de neventaak van de Mobiele Eenheid (ME) gebeurd landelijk door de Politieacademie. Ook de specialisaties voor aanhoudingseenheden, verkenningseenheden, ondersteuningseenheden (traangas, waterwerper, slijpen etc) en sectiecommandanten wordt door de politieacademie georganiseerd.
Hiertoe is er in Ossendrecht een opleidingscentrum gebouwd waar naast leslokalen ook een volledig oefendorp is aangelegd met straten, pleinen en huizen. De laatste jaren is hier ook nog een woonwagenkamp en treinstation aan toegevoegd.

Ossendrecht

Reeds sinds de opening van dit centrum in de jaren '70 zijn de figuranten, die later mede OOV-Support hebben gevormd, actief in het bieden van tegenspel tijdens de politie oefeningen. (Pas begin jaren '80 werd er serieus invulling gegeven aan een ME opleiding).

De gebouwen en straatnamen zijn sinds 1985 ongewijzigd, maar zowel de ME organisatie als de inhoud van de opleiding hebben veel veranderingen ondergaan. En voor de figuranten is er ook het nodige veranderd. Gooiden we vroeger nog met rubber bakstenen naar de helmen van de MEers, werpen we nu houten blokken, draagt de ME petjes en wij helmen.

  

OOV-Support verzorgt heden ten dage voor de examens de honderden figuranten die het tegenspel leveren bij de diverse casuïstieken voor de examenkandidaten. Behalve de aansturing van de figuranten zorgt OOV-Support ook voor de logistieke aspecten zoals busvervoer en catering.

Onderdeel van de opleiding is ondermeer de avondoefening in het dorp. Het optreden in het donker is toch een andere ervaring voor zowel ME-er als figurant.

   
   
   
   
   

Watergetrainde ME

Naast de standaard ME opleiding is er ook een aanvullende opleiding voor de ME op het water. Hierbij wordt geoefend op het bezetten van sluizen en het enteren van schepen. Voorzien van redvest en bewapend met aardappelen en een dekspuit kan het de ME flink lastig gemaakt worden.
OOV-Support beschikt over een pool met figuranten welke getraind zijn in het werken op, rond en in het water. Vele figuranten van deze pool hebben ondermeer een achtergrond bij een reddingsbrigade en voelen zich hier dus als een vis in het water.