DSI

De Dienst Specialistische Interventies is in 2006 opgericht en vormt het ultieme geweldsmiddel wat de Nederlandse Staat tot haar beschikking heeft om de rechtsstaat te handhaven.

De DSI is samengesteld uit leden van de arrestatieteams van de politie, de BBE en de UIM van het Korps Mariniers.

Feitelijk wordt de DSI ingezet bij ondermeer terroristische aanslagen waaronder complexe gijzelingen.

OOV-Support heeft bij diverse oefeningen van de DSI figuranten geleverd voor zowel de rol van gegijzelde slachtoffers als in de rol van terorist.
Zo werd er ondermeer en veilinggebouw gegijzeld en een aanslag met Antrax gesimuleerd.

 

Ook heeft OOV-Support een vliegtuig gevuld met figuranten ten behoeve van een gijzeling. Logistieke uitdaging hierbij vormde ondermeer dat alle figuranten op voorhand gescreend, aangemeld en geregistreerd moesten worden en bij de feitelijke oefening ook daadwerkelijk eerst de douane en paspoortcontrole moesten passeren.