EHBO/BHV

OOV-Support verleent niet alleen medewerking aan grootschalige rampenoefeningen en multidisciplinaire inzetten maar ondersteunt ook de opleiding en training van eerste hulp verleners.

Zo levert OOV-Support slachtofferfiguranten of enkel grimeurs voor de EHBO opleiding van reddingsbrigades, scoutinggroepen en eerste hulpverenigingen.

Ook aan een realistische BHV training neemt OOV-Support graag deel.
Bij een nieuw politiebureau heeft OOV-Support voorafgaand aan de oplevering het pand "bevolkt" met aangevers, personeel en arrestanten om de toekomstige BHV ploeg reeds te trainen op de nieuwe werkomgeving en mogelijke onvolkomenheden tijdig te signaleren. Dit was zeker belangrijk daar het bureau voorzien was van een cellencomplex waar men ook verantwoordelijk is voor de veiligheid van de verdachten.