Ontsmetting

Sinds de landelijke plaatsing van de BZK Decontaminatie units bij de brandweer is OOV-Support betrokken bij het oefenen, trainen en ontwikkelen van deze product. Deze unit biedt de mogelijkheid om grote aantallen slachtoffers te ontsmetten middels kleedruimtes en douches.

OOV-Support draagt zorg voor figuranten en slachtofferacteurs welke voorzien van badkleding onder hun dagelijkse kleding als slachtoffer door deze wasstraat geleid worden. Afhankelijk van de oefendoelen kunnen hier aantal, verwondingen, taalbarrière of leeftijden de moeilijkheidsgraad verhogen.

 

OOV-support heeft in de loop der jaren met alle beschikbare eenheden binnen Nederland geoefend. Zo heeft OOV-Support met deze units ondermeer in een tunnel, een veilinghal, een transportloods, een havengebied en een energiecentrale gestaan.
In korte tijd is ook veel geëvolueerd rond materialen en procedures. Waar er in de beginfase nog onhandige kleedkamers in de tenten werden opgehangen, triage voor de tent moest gebeuren en er voor de slachtoffers enkel papieren overalls en geen slippers waren, is daar in de nieuwe opstelling zeker rekening mee gehouden.

 

Naast de oefeningen met de brandweer heeft OOV-Support haar medewerking verleend aan diverse TNO onderzoeken naar de effectiviteit van deze units. Ook voor instructiedoeleinden en themabijeenkomsten van de brandweer OVD's waren de figuranten van OOV-Support bereid uit de kleren te gaan en de bijna warme douche te trotseren.

 

Behalve de Nederlandse CBRN units heeft OOV-Support ook geoefend met buitenlandse decontaminatie-units en met de ontsmettingseenheden van defensie.