Ziekenhuizen

Bij veel oefeningen vormt het ziekenhuis de afsluiting. Bij andere oefeningen begint deze pas op de SEH van het ziekenhuis en in een enkel geval is het ziekenhuis zelf de basis van het incident!

Veel grootschalige oefeningen voorzien in grote aantallen slachtoffers. Sommige licht gewond, sommige zwaar en enkele fataal. Dit vormt de ideale situatie om ook de triage van de spoedeisende hulp te beoefenen.
Vele slachtofferacteurs vanuit OOV-Support hebben op deze manier hun oefendag afgerond in een ziekenhuisbed, of als het mee viel op een stoel in de wachtkamer.

Naast het oefenen van SEH ondersteunt OOV-Support ook oefeningen welke gericht zijn op de procedures en coördinatie binnen het ziekenhuis bij een plotselinge toestroom van slachtoffers.
Doel van deze oefening is om overzicht te houden welke slachtoffers waar naar toe verwezen worden en zich op welke afdeling bevinden.
Niet alleen worden hiertoe bij de SEH in een hoog tempo slachtoffers naar binnen gebracht maar laten we aan de andere zijde van het gebouw ook familie en media zich melden voor nadere informatie.

Ook specialistische thema's kunnen de basis vormen voor een oefening waaronder slachtoffers welke besmet zijn met een gevaarlijke stof of juist jeugdige slachtoffers tbv een kinderafdeling.

Een ziekenhuis vormt met zijn publieke functie ook een complex bedrijf welke ook voor de eigen bedrijfsvoering een calamiteitenplan dient te hebben. Een enkele keer ondersteunt OOV-Support ook oefeningen die gericht zijn op de eigen BHV organisatie.
De oefening Leidsche Fles van het LUMC waarbij een medisch student een aanslag pleegt op zijn medestudenten met een radioactieve bom is hierbij wel een heel bijzonder voorbeeld.

OOV-Support heeft ondermeer met de volgende ziekenhuizen geoefend: