Diensten

Door een combinatie van hun eigen beroepsmatige achtergrond, opleiding en jarenlange ervaring met de meest uiteenlopende oefeningen en trainingen zijn de leden van OOV-Support in staat om naast massafiguratie ook op andere gebieden ondersteuning te leveren bij oefenprogramma's.

Speciale “slachtoffers”

Naast kwantitatieve figuranten beschikt OOV-Support ook over een groep leden die specifieke vaardigheden beschikken. Hierbij moet gedacht worden aan acteurs die lichamelijk letsel uitbeelden en schminken, maar ook personen die gecertificeerd zijn voor het werken op hoogte, kunnen fungeren als pakwerker voor honden, of getraind zijn voor waterincidenten op binnenwater of zee.

Ondersteunende diensten

Behalve een onderdeel uitmaken van een oefening kan OOV-Support ook oefeningen ondersteunen in logistieke zin. Naast hand- en spandiensten kan OOV-Support bijvoorbeeld ook verkeersregelaars en gekwalificeerde EHBOers leveren. Zo beschikt OOV-Support over een groot bestand aan EHBOers die naast het EHBO-diploma beschikken over een aantoonbare (beroepsmatige) praktijkervaring. Hierdoor is OOV-Support in staat om EHBO diensten te leveren voor zowel (sport) evenementen alsook veiligheidsmaatregelen rond "no play" scenario's bij grootschalige oefeningen.

Door de aanwezige ervaring kan pragmatisch worden opgetreden zonder dat er een overduidelijke profilering bij het evenement plaatsvind of dat een grootschalige oefening volledig moet worden stilgelegd.

Advisering en Begeleiding

OOV-Support kan in de voorbereidingsfase adviseren bij het benoemen van oefendoelen, scenario's en het opstellen van draaiboeken. Ook het opstellen van ontruimingsplannen en BHV-procedures behoort hierbij tot de mogelijkheden.

Daarnaast kan OOV-Support tijdens oefeningen optreden als oefenstaf, waarnemer of feitelijke aansturing geven aan figuranten en acteurs.

Graag bekijken we met u wat in uw specifieke oefening of evenement de ondersteunende rol van OOV-Support zou kunnen zijn.