Oefening gevaarlijke stoffen (CBRN) Westland

20 Maart 2019, bron: John Broeseliske

Op het bedrijventerrein ABC-Westland in Poeldijk werd op dinsdagavond 19 maart 2019 door brandweer Haaglanden een CBRN-oefening (chemisch, biologisch, radiologisch en nucleair) gehouden. Daarbij werd een bedrijfsongeval met gevaarlijke stoffen nagebootst waarbij een 25-tal slachtoffers van OOV-Support werden ingezet.

Dergelijke oefeningen worden gehouden om brandweerlieden en andere hulpverleners zo goed mogelijk te trainen voor als er daadwerkelijk een ongeval met gevaarlijke stoffen plaatsvindt.