Terreur Gevolg Bestrijding

01 December 2019, bron: John Broeseliske


In de landen om ons heen zijn in de afgelopen jaren verschillende terroristische aanslagen gepleegd. We hopen natuurlijk dat het in Nederland nooit gebeurd. Maar mocht het toch gebeuren, dan kunnen de hulpverleningsdiensten daar maar beter zo goed mogelijk op voorbereid zijn. Om die reden werd binnen de Hulpverleningsregio Haaglanden in de maanden oktober en november in Voorburg een aantal keren een Terreur Gevolgbestrijdingsoefening gehouden. Figuranten en slachtoffers van OOV-Support zorgden daarbij voor een realistisch tegenspel om er voor te zorgen dat de betrokken hulpverleners nauw konden (leren) samenwerken bij de bestrijding van het incident.

De nieuwssite Regio15 maakte daarbij een verslag met foto's. Zie hiervoor: www.regio15.nl