Lustrum 2020

19 Januari 2020, bron: John Broeseliske


De stichting Openbare Orde en Veiligheid is opgericht op 25 september 2005 en dat betekent voor dit jaar dus een lustrumjaar. Mede dankzij de vele vrijwillige figuranten hebben wij Nederland veiliger kunnen maken door medewerking te verlenen aan oefeningen, trainingen en opleidingen van overheidsinstanties en particuliere organisaties die werkzaam zijn op het gebied van openbare orde en veiligheid.

Tip voor onze figuranten:

SAVE THE DATE: zaterdag 26 september 2020! (gewijzigde datum)