Coronavirus

16 Maart 2020, bron: John Broeseliske


Het zal duidelijk zijn dat ook OOV-Support te maken heeft met de gevolgen van het Coronavirus. Het bestuur volgt de actuele ontwikkelingen nauwgezet en zal de richtlijnen en maatregelen die de overheid adviseert uiteraard opvolgen.
Tot heden (16 maart 2020) heeft het virus nog geen gevolgen gehad voor de geplande trainingen met onze figuranten c.q. roleplayers. Echter, ten gevolge van de aangescherpte maatregelen zijn met ingang van vandaag alle oefeningen afgezegd c.q. uitgesteld.

Stay calm, live healthy and be safe!

De belangrijkste persoonlijke maatregelen die je kan nemen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen:

• Was je handen regelmatig
• Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog
• Gebruik papieren zakdoekjes
• Geen handen schudden
• Blijf thuis als je verkoudheidsklachten krijgt

Deze maatregelen gelden voor alle virussen die griep en verkoudheid kunnen veroorzaken. Het is dus altijd belangrijk om deze op te volgen.