Gerechtelijke schouw

24 November 2020, bron: John Broeseliske


Op verzoek van de politie hebben drie van onze figuranten medewerking verleend aan een gerechtelijke schouw naar aanleiding van een ernstig (gewelds)misdrijf. Een schouw heeft tot doel om op het plaats delict de situatie in ogenschouw te nemen door één of meerdere rechters om vast te stellen of feiten kunnen hebben plaats gevonden.
Een en ander is natuurlijk COVID-19 proof gebeurd door het in acht nemen van de RIVM-richtlijnen.