Terugblik 2020 - vooruitblik 2021

22 Januari 2021, bron: Arthur Haijer / John Broeseliske


Als bestuur van OOV-Support ervaren we tot nu toe de meest bijzondere periode gedurende ons 15-jarig bestaan.

Om te beginnen kijken we terug op 2020, wat niet alleen voor ons als stichting, jullie als figurant, maar ook voor de gehele wereldbevolking een ingrijpend jaar is geweest. Waar we aan het begin van dat jaar al wel gehoord hadden van een virus wat in China woekerde, stond onze oefenkalender al weer geheel vol gepland. Al snel werden echter de gevolgen voor Nederland duidelijk en begonnen de eerste oefeningen uit te vallen, sommige zelfs enkele dagen voor aanvang. Ook de hoop dat het na de zomer zou overwaaien bleek achteraf naïef. Waar er echt operationele noodzaak was konden we met de nodige aanpassingen toch nog ondersteuning bieden aan Politie, Defensie en Justitie, maar helaas niet meer op de wijze waarop wij ons het liefst zouden inzetten.

2020 was ook het jaar waarin we ons 15-jarig lustrum feestelijk wilden vieren. De lustrumcommissie had hiertoe allerlei leuke activiteiten georganiseerd. Hoewel uitstel geen afstel betekent bleek dat ondanks meerdere keren verschuiven van de datum het niet mogelijk was om dit groots te vieren. Het enige wat 2020 ons wel gebracht heeft is een collectorsitem: het OOV-Support mondkapje! Deze stellen we beschikbaar aan een ieder die in deze Corona-periode ingezet wordt bij een oefening of training.

Ook het jaar 2021 kent een start die we nog niet eerder hebben gehad: een vrijwel leeg planbord van de oefenkalender voor het komende jaar. We proberen op dit moment echter van de nood een deugd te maken door aandacht te besteden aan ons materiaal, producten en interne organisatie.

Belangrijker dan de oefeningen vinden wij als bestuur echter hoe onze figuranten persoonlijk door deze periode komen. Een ieder van ons ondervindt de gevolgen van COVID-19. Niet alleen door thuiswerken of isolatie, maar ook door verlies van werk, inkomsten of juist werkstress. Vele van jullie zijn actief binnen het werkgebied van zorg & veiligheid en hebben aan den lijve ondervinden hoe ingrijpend de gevolgen van dit virus en de reactie van de bevolking hierop is.

Onze verwachting voor 2021 is dat er vanaf de zomerperiode weer ruimte gaat ontstaan voor het draaien van oefeningen en trainingen. Iets waar wij, en jullie ongetwijfeld ook, reikhalzend naar uit kijken.

Blijf gezond en tot later in het jaar!