Dodenherdenking 2021

04 Mei 2021, bron: John Broeseliske


Ook OOV-Support stond stil bij de vele slachtoffers die tijdens de oorlog zijn gevallen. Wij herdenken hen aan wie wij onze huidige vrijheid te danken hebben.

Onze vrijwilligers verzorgden de erewacht bij de officiële herdenkingsceremonie in Monster (gemeente Westland) op verzoek van het organiserend OranjeComité Monster / Ter Heijde.

De herdenking vond plaats bij het gemeentelijk oorlogsmonument in Monster en vond in verband met de COVID-19 maatregelen kleinschalig plaats. De kranslegging werd verricht door burgemeester Arends en afgevaardigden van het Oranjecomité Monster en Stichting Veteranen Westland.

Een korte filmimpressie: Dodenherdenking Monster 2021

De Westland-editie van het Algemeen Dagblad besteedde in een artikel aandacht aan deze herdenkingsceremonie. Zie: AD Westland