EOD traint met oefening Explosive Lion

10 September 2021, bron: John Broeseliske


Begin deze week verleende OOV-Support met name facilitaire ondersteuning aan de oefening Explosive Lion van de Explosieven OpruimingsDienst (EOD) van het Ministerie van Defensie. Er werd onder andere gezorgd voor een oefenlocatie op zee, twee panden in Den Haag en Wateringen en zorgden we deels voor eten en drinken voor de deelnemers, verzorgden we de EHBO en grimeerwerk.

Lees hier een uitgebreid verslag van deze oefening:

https://magazines.defensie.nl/defensiekrant/2021/35/01_explosive-lion_35