Landelijke training BewakingsEenheden politie

02 December 2021, bron: John Broeseliske


In de afgelopen maand november hebben figuranten van OOV-Support vier weken lang medewerking verleend aan de Landelijke VaardigheidsTraining van de BewakingsEenheden (LVT BE) van politie Nederland. Gedurende die periode kwamen alle bewakingseenheden naar het Groningse Zuidbroek om daar de vaardigheden te trainen en procedures af te stemmen. De figuranten verzorgden het tegenspel bij de uitvoering van casussen voor de leden van de BE.


Bewakingseenheden van politie Nederland houden zich bezig met het bewaken en beveiligen van personen, panden en objecten. Deze eenheden worden onder andere ingezet bij verhoogde dreiging, die de laatste jaren aanzienlijk is toegenomen door de georganiseerde zware criminaliteit, maar ook het toegenomen maatschappelijk ongenoegen door bijvoorbeeld de COVID-19 maatregelen.

Het personeel van de BE wordt onder andere geleverd door de basisteams, die ook verantwoordelijk zijn voor het reguliere politiewerk. De BE-ers hebben een uitgebreider tenue, wagenpark en bewapening, zoals bijvoorbeeld het (semi)automatische wapen HK MP-5. Ze zijn 24/7 en landelijk inzetbaar.