service details image

Oefening in Haagse Koningstunnel

Op woensdagavond 4 oktober 2023 was er een grote veiligheidsoefening in de Koningstunnel in het centrum van de gemeente Den Haag. Het doel van de oefening was hulpverleners voor te bereiden op een calamiteit. Dat is belangrijk omdat er in tunnels andere werkwijzen gelden dan op straat. Daarnaast zijn tunnelbeheerders verplicht om eens in de 4 jaar zo’n oefening te organiseren.

Bij deze oefening waren de hulpverleningsinstanties van de Veiligheidsregio Haaglanden (Brandweer, GHOR en gemeenschappelijke meldkamer), de regionale Ambulancevoorziening, politie en gemeente betrokken. Er werden 2 ernstige ongevallen in scène gezet, waarvoor de hulpdiensten in actie moesten komen en er samengewerkt moest worden. De beide tunnelbuizen werden hiervoor gebruikt.

De rol van OOV-Support was het leveren van 2 zwaar gewonde slachtoffers, het grimeren van 20 lichtgewonde slachtoffers en het coördineren van de rollen en taken van de slachtoffers/figuranten. Daarnaast werd er ondersteunende oefenmaterialen beschikbaar gesteld.

Via deze link is een teaser van de oefening te zien: https://youtu.be/kdP6FVolJ48?si=qVQzj0UKuk5HSxtQ en een schriftelijk verslag vind je hier: https://bereikbarestad.denhaag.nl/achtergrondverhaal/zo-verliep-de-oefening-in-de-koningstunnel/.

 

post image
post image