Contact

Mocht u vragen hebben over de activiteiten van de stichting OOV-Support, dan kunt u contact opnemen op info@oov-support.nl of via onderstaande wijze:

Correspondentieadres:
Stichting OOV-Support
De Frankenthaler 111
2291 JC Wateringen
Clubgebouw/materiaalopslag:
Westlandseweg 3
Wateringen
Barbara Godthelp
telefoon 070 - 3945844
mobiel: 06 - 36151638
John Broeseliske
mobiel: 06 - 10004847

Voor vragen of problemen met betrekking tot de website kunt u contact opnemen met webmaster@oov-support.nl.
Stichting Openbare Orde en Veiligheid - Support (OOV-Support) is een stichting die is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken Haaglanden onder nummer 27280990.
Op al onze diensten zijn per 15 juli 2008 de onder nummer 27280990 bij de Kamer van Koophandel gedeponeerde algemene voorwaarden (PDF) van toepassing.