service details image

Voorbereidingen Kustwachtoefening Livex 2024 in volle gang

Nog een paar dagen te gaan en dan is het zo ver:  de vijfjaarlijkse oefening op zee van de Kustwacht onder de naam Livex 2024. OOV-Support ondersteunt deze grootschalige oefening inmiddels voor de derde keer en verzorgt hiervoor onder andere de werving en aansturing van de vele honderden figuranten. Daarnaast leveren we diverse materialen zoals bijvoorbeeld de zwemvesten voor de figuranten.   
 

De presentielijsten liggen klaar, de draaiboeken zijn nagenoeg helemaal afgerond en het materiaal is klaargezet voor transport naar de haven van IJmuiden. Nog maar een paar nachtjes slapen en we gaan met 600 personen (!)  het water op. 
 

post image
post image